mr. J.M.J. van Rijn van Alkemade

Position:
  • Onderwijs- en onderzoeksmedewerker
Expertise:
  • schaarse publieke rechten
  • bestuursprocesrecht
  • rechtsbescherming
  • overheidsaansprakelijkheidsrecht


Personal Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​medewerkers/​jaap-rijn-van-alkema.html


")

Mr. J.M.J. (Jaap) van Rijn van Alkemade (Den Haag, 1984) volgde de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en studeerde af in het staats- en bestuursrecht (2008) en de rechtsfilosofie (2009). Hij schreef twee afstudeerscripties: een over rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten en een over rechtsbeginselen en de rechtstheorie van H.L.A. Hart. Tijdens zijn studie was Jaap onder meer werkzaam als studentredacteur van het juridisch maandblad Ars Aequi. Momenteel werkt Jaap aan een proefschrift over het onderwerp van zijn eerste afstudeerscriptie: rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten.                                                    .                                                     

Onderzoek

Sinds het begin van zijn aanstelling in september 2008 werkt Jaap aan een proefschrift over rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten. Schaarse publieke rechten zijn rechten die op basis van een publiekrechtelijke bevoegdheid worden verleend en waarnaar de vraag groter is dan het door de overheid gemaximeerde aanbod. Zij komen op verschillende (deel)terreinen voor. Enkele voorbeelden zijn de frequentievergunning (Telecommunicatiewet), de openbaar vervoer-concessie (Wet openbaar vervoer 2000), de vrijstelling van het verbod op zondagsopenstelling (Winkeltijdenwet), de kansspelvergunning (Wet op de kansspelen) en de cultuursubsidie (Wet op het specifiek cultuurbeleid). Bij de verdeling van schaarse rechten staan vaak grote financiële belangen op het spel. Verliezers van een verdeelprocedure zijn daarom niet snel geneigd om zich bij hun verlies neer te leggen. Over de uitslag van een verdeelprocedure ontstaan kortom al snel geschillen. Het onderzoek van Jaap richt zich op de vraag of het bestuursprocesrecht voldoende is toegesneden op de beslechting van geschillen over de verdeling van schaarse publieke rechten. Hebben partijen die bij een verdeling buiten de boot zijn gevallen effectieve rechtsbescherming? Bij het doen van zijn onderzoek wordt Jaap begeleid door prof. mr. W. den Ouden en prof. mr. J.E.M. Polak (zijn beoogde promotores) en door mr. dr. Y.E. Schuurmans (dagelijkse begeleiding).  

Bereikbaarheid

Sinds september 2012 is Jaap als wetgevingsjurist verbonden aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en oefent hij aldaar zijn hoofdfunctie uit.

Zijn contactgegevens bij het ministerie zijn:     

mr. J.M.J. van Rijn van Alkemade
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Staats- en bestuursrecht
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
T 06-52877013
j.m.j.van.rijn.van.alkemade@minvenj.nl  

Last Modified: 17-06-2016