Political Legitimacy participates in the 'Nationale Wetenschapsagenda'

The Research Profile Area Political Legitimacy (Leiden University) is now involved in the Dutch national scientific agenda (Nationale Wetenschapsagenda), a project in which Dutch citizens are prioritizing academic questions and topics. This agenda is in Dutch, our apologies to non-Dutch readers.

Legitimiteit & de Nationale Wetenschapsagenda

Burgers formuleren en prioriteren vragen in de Nationale Wetenschapsagenda

Burgers formuleren en prioriteren vragen in de Nationale Wetenschapsagenda

Het Leidse profileringsgebied Politieke Legitimiteit is verbonden aan de Nationale Wetenschapsagenda, een project waarin Nederlandse burgers hun wetenschappelijke vragen en onderwerpen agenderen. Vooral de 'routes' Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen en Tussen conflict en coöperatie sluiten goed aan op het onderzoek dat in Leiden wordt uitgevoerd op het gebied van politieke legitimiteit.

Enkele voorbeelden van vragen waarop onze onderzoekers antwoorden kunnen geven:
- Wat betekenen Europeanisering en globalisering voor de democratie en de rechtsstaat?
- Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden?
- Hoe kan de effectiviteit en legitimiteit van wetgeving worden versterkt in het licht van mondiale uitdagingen op het terrein van milieu, veiligheid, innovatie, energie en klimaat? 

Voor alle vragen waarbij Politieke Legitimiteit betrokken is, zie hier.


Last Modified: 01-03-2016