Legality and legitimacy - a new book by Leiden scholars

Leiden law scholars Paul Cliteur and Afshin Ellian have launched a new handbook: Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht (Leiden University Press 2016). English translation: Legality and legitimacy. The foundations of law. The book (in Dutch) is an introduction in legal and constitutional theory, with a strong accent on the question how a state should treat religion.

Legaliteit en legitimiteit

Legaliteit en legitimiteit, een titel die verwijst naar de klassieker van Carl Schmitt, is een inleiding in het denken over recht en staat, met een zwaar accent op de vraag hoe de staat om moet gaan met religie. Prof. dr. Paul Cliteur en prof. dr. Afshin Ellian zijn beiden hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden - en als zodanig zijn zij gelieerd aan het Profileringsgebied Politieke Legitimiteit.

ISBN: 9789087282424
Pages: 266
Format: Paperback
Published: 2016
Language: Dutch
Price: €30.00

Order this book here.


Aanbevelingen

Prof. dr. Paul Cliteur

Prof. dr. Paul Cliteur

“Cliteur en Ellian herinneren de lezer aan de kernwaarden van onze samenleving. Elke bladzijde leest als een aansporing hier verdraaid zuinig op te zijn.” − Sebastien Valkenberg, schrijver van Op denkles (2015)
 
“Een waardevolle bijdrage aan actuele én klassieke discussies over het recht; de kwesties worden toegankelijk gepresenteerd zonder afbreuk te doen aan de complexiteit van de materie.” − Jasper Doomen, schrijver van Freedom and Equality in a Liberal Democratic State (2014)
 
“Wat een voorrecht voor studenten om dit schitterende boek te mogen bestuderen! Een uitmuntend overzicht van de Grote Vragen die horen bij de zoektocht naar het goede leven en de goede samenleving.” − Thierry Baudet, schrijver van Der Angriff auf den Nationalstaat (2015) 


Prof. dr. Afshin Ellian

Prof. dr. Afshin Ellian

“Een kraakhelder betoog over de filosofische grondslagen van het recht, dat durft stelling in nemen. De nuchtere kritiek op het modieuze cultuurrelativisme door Paul Cliteur en Afshin Ellian is een verademing.” − Maarten Boudry, schrijver van Illusies voor gevorderden: of waarom waarheid altijd beter is (2015)

“Een helder én noodzakelijk pleidooi voor de universaliteit van mensenrechten.” − Willy Laes, schrijver van Mensenrechten in de Verenigde Naties: een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie (2011)

“Een onmisbare en zeer welkome systematische inleiding in de wijzen waarop religie, rede en recht vorm hebben gegeven aan zowel de klassieke als moderne samenlevingen.” − David Suurland, schrijver van Secular totalitarian and islamist legal-political philosophy (2012)


Last Modified: 20-02-2016