Symposium "The Value of (Dutch) Social Democracy"

On February 5, 2016, the Profile Area Political Legitimacy hosted a symposium on "The Value of Social Democracy", because of the 70th birthday of the Dutch Labour Party (PvdA). The symposium was in Dutch, and so is the following report. Our apologies to non-Dutch readers.

Op 5 februari 2016 organiseerde het profileringsgebied Politieke Legitimiteit een symposium over de 'Waarde van de sociaaldemocratie'. Sprekers blikten terug op 70 jaar PvdA en op de geschiedenis, de huidige stand en de toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie.

 

Ruud Koole, Monika Sie Dhiang Ho, Adriaan van Veldhuizen en Henk te Velde

Ruud Koole, Monika Sie Dhiang Ho, Adriaan van Veldhuizen en Henk te Velde

70 jaar PvdA

Precies zeventig jaar geleden werd de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht en dat is een goede aanleiding tot bezinning en bespiegeling. Is de partij die een doorbraak in de Nederlandse politiek moest forceren een succes geworden? Is de belofte van destijds om de sociaaldemocratie uit de SDAP mee te nemen naar de na-oorlogse periode ingelost? En wat te denken van de toekomst? Is er überhaupt een toekomst voor de sociaaldemocratie in Nederland, en zo ja: hoe ziet die er uit? Op 5 februari organiseerde het profileringsgebied Politieke Legitimiteit over deze vragen een drukbezocht symposium in het Leidse Academiegebouw.

Het symposium kon rekenen op grote belangstelling

Het symposium kon rekenen op grote belangstelling

Sprekers

De eerste spreker was historicus dr. Adriaan van Veldhuizen, die in 2015 in Leiden promoveerde op het proefschrift De Partij. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P. (uitgeverij Prometheus). Van Veldhuizen, die op deze gelegenheid tevens afscheid nam als coördinator van het profileringsgebied Politieke Legitimiteit, sprak over de vroegste geschiedenis van de Nederlandse sociaaldemocratie en over wat daarvan nog zichtbaar is in het huidige politieke landschap.

Vervolgens sprak prof. dr. Gerrit Voerman (Rijksuniversiteit Groningen) die als historicus het zeventigjarige bestaan van de Partij van de Arbeid onder de loep nam. Op de verjaardag van de partij, enkele dagen later, verscheen hierover een bundel, waarvan Voerman medeauteur is. 

De huidige stand van zaken binnen de PvdA werd uiteengezet door drs. Monika Sie Dhian Ho, de directeur van de Wiardi Beckman Stichting, die poogde om het heersende pessimisme rondom de electorale en organisatorische kansen van de PvdA te doorbreken. In het verlengde van haar bijdrage schetste prof. dr. Ruud Koole (Politieke wetenschappen) de vooruitzichten voor de toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie in de 21ste eeuw.

Tot slot vond onder leiding van prof. dr. Henk te Velde (Geschiedenis) een discussie plaats waarin de aanwezige wetenschappers en belangstellenden (onder wie veel PvdA-leden) hun licht lieten schijnen op de Waarde van de Sociaaldemocratie en over de rol die de PvdA als uitdrager daarvan nog kan en moet vervullen.

Op Historici.nl verscheen een uitgebreider verslag van het symposium.

Het Academiegebouw stond garant voor een sfeervolle ambiance

Het Academiegebouw stond garant voor een sfeervolle ambiance

Last Modified: 20-02-2016