J.M.R. Hartmann M.A., MA

Position:
  • Promovenda
Expertise:
  • Vormen van beleidsvrijheid: wetgevende en administratieve beleidsvrijheid
  • Nationale omzetting van Europese richtlijnen
  • Politieke legitimiteit
")

Mw. J.M.R. (Josephine) Hartmann studeerde aan de Freie Universität Berlin Nederlandse Filologie, Nieuwe Geschiedenis en Pedagogiek. In 2007 behaalde ze in alle drie vakken het Magister diploma. Tijdens haar studie bracht ze een jaar door aan de Universiteit van Amsterdam waar ze Nederlandse taal en cultuur studeerde. Na haar studie te hebben afgerond, kreeg Josephine een beurs toegekend door de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) waarmee ze vervolgens de interdisciplinaire Master European Studies: Identity and Integration ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 is zij cum laude afgestudeerd. In haar afstudeerscriptie met de titel The Europeanization of national environmental policies in Germany, Spain and the Czech Republic deed Josephine vanuit politiek-juridisch perspectief onderzoek naar de invloed van Europeanisatie op het milieubeleid van lidstaten.

Naast haar studie was Josephine van 2009 tot 2010 als student-assistent verbonden aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij als stagiaire gewerkt bij de cultuurafdeling van de Nederlandse Ambassade in Berlijn, bij de Duitse Bondsdag en bij de European Cultural Foundation in Amsterdam.

Opleiding
MA (Master of Arts) European Studies. Identity and Integration. Universiteit van Amsterdam. 2010.
MA (Magister Artium) Nederlandse Filologie, Nieuwe Geschiedenis en Pedagogiek. Freie Universität Berlin. 2008.

Beroepservaring
2011-present: Promovenda, Instituut Publiekrecht, Universiteit Leiden.
2010-2011: Onderzoeksassistante, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), Universiteit van Amsterdam.
2008-2009: Stage bij de European Cultural Foundation (ECF), Amsterdam.
2006: Stage Duitse Bondsdag, Berlijn.
2005: Medewerker Nederlandse Ambassade, Berlijn.

Onderzoek en proefschrift

Legitimacy in the EU: discretion as a bridge between input- and output legitimacy
Tegen de achtergrond van de herhaaldelijk terugkerende discussies over de legitimiteitscrisis van de Europese Unie en de problemen bij het omzetten en uitvoeren van Europese richtlijnen zal Josephine zich nader bezighouden met de politieke legitimiteit van de EU en in het bijzonder met het concept van “discretion”. In het kader van het onderzoeksproject Legitimacy in the EU: Discretion as a bridge between input and output legitimacy gaat Josephine onderzoek doen naar de impact van discretion op zowel de wetgevingsprocedure van de EU als de omzetting, uitvoering en naleving van EU richtlijnen door de lidstaten. Ze wordt hierbij begeleid door Prof. dr. W.J.M. Voermans, Instituut Publiekrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Prof. dr. B. Steunenberg, Instituut Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen. De centrale stelling die zal worden bediscusseerd is dat discretion op EU niveau, bij het maken van richtlijnen binnen de beslissingsorganen en bij de realisering ervan op nationaal vlak, een bevorderende invloed heeft. Waar sprake is van verdeelde bevoegdheden zoals in gedecentraliseerde staten zou discretion nationale acteurs in staat stellen EU richtlijnen beter toe te passen aan specifieke sociale, economische en politieke omstandigheden. Tegenstanders van het concept daarentegen verwijzen naar de negatieve effecten van discretion dat volgens hen leidt tot vage wetgeving. Discretion is dus een omstreden concept en bovendien nog onvoldoende geanalyseerd. Het onderzoek en de hieruit voortkomende proefschrift van Josephine beogen een bijdrage te leveren om deze lancune op te vullen. Dit zal aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van EU richtlijnen op bv. het gebied van sociaal beleid, consumentenbescherming of transport worden gedaan waarbij gekeken wordt naar de hoeveelheid ruimte die aan discretion wordt besteed bij het maken, omzetten en uitvoeren van de richtlijn in kwestie. Ook zal een antwoord op de vraag worden gegeven of er een concreet verband kan worden gelegd tussen discretion-in-legislation op EU-niveau en discretion-in-implementation op nationaal vlak: Kan er sprake zijn van opzettelijke pogingen om aan de hand van discretion de legitimiteit van EU wetgeving te bevorderen?

Onderzoeksinteresse:
Politieke legitimiteit van wetgevende en administratieve besluitvorming in EU-context
Interdisciplinair onderzoek (Recht & Bestuurskunde / Politicologie)
Case Studie Methodologie (Co-variation, causal process tracing, congruence analysis)

Profileringsgebied

Josephine’s onderzoeksproject Legitimacy in the EU: Discretion as a bridge between input and output legitimacy maakt deel uit van het profileringsgebied Political Legitimacy: Institutions and Identities.

Publicaties

Hartmann, J.M.R. (2011) The legitimacy of national legal systems: highlighting challenges, assessing solutions (working paper)
Hartmann. J.M.R. (2012) Discretion in EU directives and its potentials for enhancing political legitimacy within the EU’s multi- level legal system (working paper)
Hartmann J.M.R. (2013) 'Discretion in EU law - a total mismatch?' Leiden Law Blog. (Blog)
Hartmann J.M.R. (2013). Legislative discretion: The case of the Scientific Animal Protection Directive. Leiden Law Blog. (Blog)

 

Workshops en conferenties

Sixth Pan-European Conference on EU Politics, 13 to 15 September 2012, University of Tampere, Finland: Presentatie van het paper ‘Discretion in EU directives and its potentials for enhancing political legitimacy within the EU’s multi- level legal system’ in workshop on compliance with EU law.

Workshop Observing Political Legitimacy, 18 November 2011, Leiden University, The Netherlands: Presentatie van het paper ‘The legitimacy of national legal systems: highlighting challenges, assessing solutions’.

Cursussen

ECPR Summer School, 2011 "
Qualitative @ Quantitative Research Designs
Expert interviews
Nvivo 9 qualitative data management and analysis
ECPR Summer School, 2012
Process Tracing
Content Analysis
ECPR Winter School, 2013
Comparative Research Designs  

Onderwijs

  • Inleiding Staatsrecht

  • Beginselen van de democratische rechtsstaat

Josephine neemt deel aan het traject BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs).

Last Modified: 17-06-2016